Panaszkezelési szabályzat

LEÍRÁS:Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.
ÉRINTETTEK KÖRE:Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.
ADATOK EREDETE:A panaszos által önként megadott adatok.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.
AZ ADATKEZELÉSJOGALAPJA:Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLX. törvény 17/A. §
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA:Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.
KEZELT ADATOK KÖRE:panaszos neve, lakcíme
azonosítás
fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,panasz részletes leírása
csatolt dokumentumok
Adatkezelő  nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet felvevő személy és   panaszos   aláírása   (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén)
jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
panasz egyedi azonosító száma
AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA:Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján.
ADATTOVÁBBÍTÁS:Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény)
Weboldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ.