Panaszkezelési szabályzat

LEÍRÁS: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére. ÉRINTETTEK KÖRE: Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel. ADATOK EREDETE: A panaszos által önként megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása. AZ ADATKEZELÉSJOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi […]

Impresszum

A szolgáltató neve: FRONTX Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2. 9. em. Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest Cégjegyzékszám: 01-09-392672 Adószám: 27511280-2-41 Szakmai érdek-képviseleti szerv: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elérhetőségek: +36 20 479 9760 E-mail: info@frontx.hu Tárhelyszolgáltató adatai: Név: Rackhost Zrt. Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. Nyilvántartási szám: NAIH-73746/2014 […]

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Tevékenységünk során fokozottan ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Elismerjük az Ön személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján az adatkezelést […]